HOLMİYUM LAZERLE BÖBREK TAŞI KIRMA İŞLEMİ

Holmiyum Lazer Uygulamaları:

Günümüzde, üroloji tedavisinde ağırlıklı olarak Holmiyum Lazer kullanılmaktadır. Yaygın olarak, böbrek taşlarında, üreter taşlarda, mesane taşlarında, üretra darlığı, tümör,  Benign Prostat Hiperplazisi (BPH), vb. alanlarda kullanılmaktadır ve Holmiyum Lazer tedavisi minimum komplikasyon ve düşük patolojik değişimlerden dolayı yaygın olarak olumlu karşılanmış ve kabul görmüştür.

Böbrek Taşları

Üreter Taş

Mesane Taşı

Üretra Daralması

Üreteropelvik Daralma

Prostat Büyümesi


Polip

Tümör

 Holmiyum Lazerin Kullanım Alanları:

-Başta böbrek, üreter ve mesane taşları tedavisi olmak üzere,

-Üst idrar yolu (üreter) darlıkları,

-Alt idrar yolu (üretra) darlıkları,

-İdrar yolu tümörleri,

-Dış genital lezyonların tedavisinde başarı ile kullanılabilmektedir

Böbrek Taşı Nedir?

Yaşamsal işlevlerimizin devamı için gerekli olan biyokimyasal işlemlerin sonunda oluşan atık maddelerin vücuttan atılma yerlerinden biri böbreklerdir. Ayrıca vücut için gerekli bazı maddelerin seviyesinin ayarlanması da böbrekler tarafından yürütülür. Böbrek taşları, idrarda çözülemeyen ve atılamayan kristallerin bir araya gelmesiyle oluşur. Normalde idrarda kristal ve taş oluşumunu engelleyecek bazı kimyasal maddeler vardır, ancak bazı insanlarda bu engelleyici mekanizma tam olarak çalışamayabilir.

Holmiyum Lazer ile Böbrek Taşı Kırma Yöntemi

Geçmişte üreter taşlarının tedavisi sadece açık cerrahi ile yapılırken, daha sonraki teknolojik gelişmeler Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) ve üreterorenoskopi (URS) gibi minimal invazif tedavi seçeneklerini üroloji pratiğine sokmuştur. Bu gelişmeler intrakorporeal taş kırma tekniklerinde de kendini göstermiş ve son olarak Holmium YAG lazer litotripsinin kullanıma girmesi, özellikle pediatrik hastalarda probunun ince olması ve taşları çok küçük fragmanlara ayırması ile popülarite kazanmıştır.

“Holmium YAG Lazer”  taş tedavisinde en son kullanılan teknolojidir. Bilinen en güçlü ve en güvenli taş kırma cihazıdır. Böbrek ve idrar yolları taşlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Taşın rengine veya bileşimine bağımlı olmaksızın tüm taşlara etki göstermektedir. İşlem taşa ulaşıldıktan sonra çok kısa sürede gerçekleşmektedir. Kanamasızdır, hastaya hiçbir zarar vermez ve işlem sonu ağrı yok denecek kadar azdır.

Holmium YAG Lazer Cihazının Üstünlükleri:

Günümüzde idrar torbası, idrar kanalı ve böbrek taşlarının büyük çoğunluğu kapalı (endoskopik) yöntemlerle tedavi edilmektedir. Endoskopik yöntemlerde çok çeşitli taş kırma cihazları kullanılabilmektedir. Cihazın etkinliği ameliyatın başarısını çok ciddi etkilemektedir. Holmium YAG Lazer en etkili ve güvenli yöntem olarak öne çıkmaktadır. Lazer ışını endoskopik aletin içinden geçirilen ince bir fiber aracılığıyla taşa ulaştırılır. Taşın üzerine çok seri bir şekilde ısı topları gönderilerek süratli bir şekilde kırma işlemi gerçekleştirilir. Lazerin bir diğer üstünlüğü de diğer yöntemlere göre taş çok daha küçük parçalara ayrılır, adeta toz haline gelir, böylece işlem sonunda hastanın daha kolay dökmesi temin edilir; tabi ağrı hiç yok gibidir.

Ucu yönlendirilebilen çok ince bir aletle idrar kanalından böbreğin içine girip lazer ile taş kırma yöntemi, hasta sağlığı açısından en güvenli ve en az travmatik yöntemdir. Hasta aynı gün ya da bir gün sonra normal yaşantısına dönmektedir. Vücut dışından bir girişim olmadığı için hiç yara izi olmamakta ve kanama olmadığı için hasta sarsılmamaktadır.

Bazen idrar yollarındaki darlıklar taşa ulaşmayı zorlaştırabilir. Lazer ile darlıkları açmak mümkündür. Ayrıca, özellikle böbreğe yakın idrar kanalı taşları ve büyük taşları kırmak zordur. Lazer burada da diğer yöntemlere göre üstünlük sağlamaktadır.